Cartref | Home

Ariennir STEM Gogledd yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. https://bit.ly/2N6kply

STEM Gogledd is part funded by the European Social Fund through the Welsh Government. https://bit.ly/2MLyFBv

 • Croeso | Welcome

  20th Aug 2019 by

  Beth yw STEM Gogledd? | What is STEM Gogledd? Prosiect newydd yw STEM Gogledd, a ariennir yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Nod y prosiect yw i ysbrydoli, hyrwyddo a chefnogi addysg STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) yng Ngwynedd, Môn a Chonwy. STEM Gogledd is a new project, part funded by… Read more

 • Cynllun Arloesol yn newid trywydd | Innovative project changes direction

  23rd Jul 2020 by

  Mae cynllun sydd wedi ei ddatblygu i ysbrydoli ac i roi blas i ddisgyblion ar faes STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathamateg) wedi newid trywydd o ganlyniad i’r sefyllfa ynghylch y Coronafeirws. Mae STEM Gogledd yn brosiect a ariennir yn rhannol gan gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Mae’r prosiect yn cynnig cyfleoedd cyffrous i… Read more

 • Diwrnod Rhyngwladol Merched 2020 | International Women’s Day 2020

  13th Mar 2020 by

  PERSPECTIF STEM GOGLEDD | THE STEM GOGLEDD PERSPECTIVE I nodi #DiwrnodRhyngwladolMerched ym mis Mawrth, dyma fewn olwg ar beth mae ein Mentor STEM, Sara Wilkinson yn feddwl am y niferoedd ferched mewn STEM. Mae Sara yn Mentora bobl ifanc mewn addysg uwchradd yn ardal Conwy, ac wedi trefnu gweithgareddau ac ymweliadau â chyflogwyr er mwyn… Read more

View all posts

Dilynwch ein Blog | Follow our Blog

Tanysgrifiwch i dderbyn y blog yma drwy e-bost | Subscribe to receive this blog via e-mail

Create your website with WordPress.com
Get started